Darba laiks Jāņos
Pk 21.06 – līdz 16:30
P 24.06 – slēgts

 

 
 
   
 
   

 
No pastāvīgiem klientiem pieņemam pasūtījumus pa faksu: 67843777,
    67843778 un pa e-pastu: noliktava@kviller.lv, info@kviller.lv

Pēc plašākas informācījas jūs varat griezties pie firmas menedžeriem.

Visi tehniskie dati un informācija ir norādīti iepazīšanās nolūkos un nedod
noteikto garantiju par aprakstītajām īpašībām. Visi materiāli ir jāteste attiecīgi konkretiem lietošanas nosacījumiem.
Pirms pasūtīšanas lūdzam pārbaudīt materiālu pieejamību noliktavā.